Rəşad İbrahimov

Rəşad İbrahimov

10 illik İT təcrübəsi,bir neçə özəl və dövlət qurumlarında çalışmışdır