Lala Rüstəmova

Lala Rüstəmova

Müştərilərin tələb və istəklərini nəzərə alaraq münasib bazar araşdırmalarını aparan əməkdaşımız