Kənan Şahmuradov

Kənan Şahmuradov

Fiziki serverlərin virtual serverlərə daşınması və informasiya təhlükəsizliyi üzrə prefessionalığı ilə seçilən əməkdaşımız