Ümid Şirəlizadə

Ümid Şirəlizadə

Təhlükəsizlik qurğuları üzrə mütəxəssis